V programe pri slávnostnom vyhlásení víťazov III. ročníka súťaže Stvárni knihu 2018 vystúpia:

  • Detský folklórny súbor Prvosienka
  • prednes poézie Nikolka Nosá
  • Andrej Mojžiš klavír
  • Michal Miklovič klarinet s klavírnym sprievodom Mgr. art. Monika Csibová, ArtD.
    pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CSc.