Ďakujeme

  • všetkým účastníkom, ktorí poslali svoje práce do súťaže Stvárni knihu 2018.
  • účinkujúcim, odbornej porote.
  • partnerom a mediálnym partnerom :

Bratislave - Staré mesto, Staromestskej knižnici, vydavateľstvu Ikar, Praktickej Slovenke, Metropole, Učiteľským novinám.

Ak ste na FB, tak si môžete krátke videá pozrieť na facebookovej stránke Kreatívneho Klubu Luna.