Povedala o súťaži: Najkrajšie chvíle v detstve a v mladosti som strávila pri čítaní kníh. Pred očami sa mi vynárali reálie deja, predstavovala som si, ako asi vyzerajú moji obľúbení hrdinovia, cítila som vôňu kvetov, morský vánok... Keď som sa začala venovať handmade tvorbe, mnohé pocity z kníh som vniesla do mojich výtvorov. Možno tam niekde vznikla idea k projektu Stvárni knihu, t.j. prepojiť posolstvo obľúbenej knihy s výtvarnou tvorbou.

Lívia Matulová Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna, ktorý je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže