Súťaž Stvárni knihu


Kreatívny klub LUNA, o. z. sa od roku 2014 pravidelne venuje rozvoju tvorivosti v rôznych vekových kategóriách.

Spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutých v knihách viedlo k myšlienke vzniku projektu „Stvárni knihu“.

V marci 2016, v Mesiaci knihy, Kreatívny klub LUNA vyhlásil a zorganizoval 1. ročník súťaže. Projekt sa realizoval v Bratislave a bol spojený so slávnostným vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách a kultúrnym programom.

Súčasťou projektu bola aj výstava 20 najlepších kreatívnych prác účastníkov súťaže v jednotlivých kategóriách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo za účasti spisovateľov, partnerov podujatia a finalistov súťaže. Podujatie bolo spojené s kultúrnym programom, na ktorom vystúpili jednotlivci aj súbory rôznych vekových kategórií. Súčasne prebehla vernisáž výstavy najlepších prác, ktorá sa uskutočnila v júni 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny klub Luna k rozhodnutiu tento projekt v roku 2018 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt: Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník

AktivityPrevzatie prác a ocenení

Prevzatie prác a ocenení

18.06.2018

Poďakovanie

Poďakovanie

17.06.2018

Porota SK 2018

Porota SK 2018

06.06.2018

Martin Kellenberger, akad. maliar, predseda výtvarnej poroty SK 2018

Martin Kellenberger, akad. maliar, predseda výtvarnej poroty SK 2018

06.06.2018

Program na odovdávaní ocenení SK 2018

Program na odovdávaní ocenení SK 2018

25.05.2018

Ukončenie prihlasovania

Ukončenie prihlasovania

22.05.2018

Zoznam ocenených v súťaži SK 2017

Zoznam ocenených v súťaži SK 2017

24.06.2017

Lívia Matulová Osvaldová

Lívia Matulová Osvaldová

05.05.2017

Mária Reháková

Mária Reháková

04.05.2017

Daniela Vidová

Daniela Vidová

03.05.2017

Judita Kopáčiková

Judita Kopáčiková

02.05.2017

Z časopisu Metropola

Z časopisu Metropola

04.04.2017

I. ročník súťaže Stvárni knihu

I. ročník súťaže Stvárni knihu

20.12.2016

ZOZNAM  VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2018

ZOZNAM VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2018

20.02.2019

Projekt súťaže Stvárni knihu 2018 III. ročníkV súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, najmä u detí a mládeže. S cieľom podporiť čítanie kníh, ale najmä vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny klub LUNA pripravil 3. ročník projektu súťaže Stvárni knihu 2018.

Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu . Voľba knihy ako aj technika stvárnenia je plne na výbere účastníkov

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 15. mája 2018.

 

Súťažné kategórie sú jednotlivci a skupiny:

 • jednotlivci  - vek do 10 rokov
 • jednotlivci  - vek od 11 - 15 rokov
 • jednotlivci  - vek od 15 a viac
 • skupiny - školy, kluby, združenia a rodiny

 

Úlohou súťažiacich bude posielať fotografie svojej tvorby poštou alebo elektronicky, z ktorých porota vyberie 20 najlepších prác, ktoré budú predstavené na výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých cien sa bude konať  14. júna 2018 o 17:00 v Zichyho paláci v Bratislave.

.

 

Pravidlá súťaže: 1. Súťaž prebieha od 1. marca do 15. mája 2018.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní prihlášku do súťaže, pošle dve fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na internetovú adresu: www.stvarniknihu.sk alebo na poštovú adresu: Kreatívny Klub Luna, o. z., Ul. 29. augusta č. 34,  811 09 Bratislava
 3. V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených handmade technikami a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.
 4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.
 5. Z prihlásených prác vyberie odborná porota do 31.mája 20 finalistov. Ich reálne tvorivé projekty budú vystavené a z nich porota, zvolí víťazov v každej kategórii.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže Stvárni knihu 2018.

V najbližších dňoch Vás budeme informovať či Vaša súťažná práca postúpila do finálneho výberu.

 

 Ceny do súťaže venujú:

 • vydavateľstvo IKAR
 • vydavateľstvo STAR production, s. r. o.
 • Staromestská knižnica
 • Kreatívny Klub Luna, o. z.
 • a ďalší

 

 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:

 

Kreatívny Klub Luna, o. z., Ul. 29. augusta 34, 811 09 Bratislava

tel.:  0910 724 522, 0907 737 030, 0948 603 872, info@klubluna.sk, www.stvarniknihu.sk, www.klubluna.sk

PartneriPartneri ročníku 2018: