Súťaž Stvárni knihu


Kreatívny Klub Luna, o. z. sa od roku 2014 pravidelne venuje rozvoju tvorivosti v rôznych vekových kategóriách.

Spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutých v knihách viedlo k myšlienke vzniku projektu „Stvárni knihu“.

V marci 2016, v Mesiaci knihy, Kreatívny Klub Luna vyhlásil a zorganizoval 1. ročník súťaže. Projekt sa realizoval v Bratislave

a bol spojený so slávnostným vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách a kultúrnym programom.

Súčasťou projektu bola aj výstava 20 najlepších kreatívnych prác účastníkov súťaže v jednotlivých kategóriách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo za účasti spisovateľov, partnerov podujatia a finalistov súťaže. 

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny klub Luna k rozhodnutiu tento projekt v roku 2018 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt.


Tento rok zahajujeme súťaž Stvárni knihu 2020 V. ročník

spolu so Staromestskou knižnicou v Bratislave.


AktivityZrušenie súťaže Stvárni knihu

Zrušenie súťaže Stvárni knihu

15.05.2020

ZOZNAM VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2019

ZOZNAM VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2019

22.06.2019

Video

Video

20.03.2019

Prevzatie prác a ocenení

Prevzatie prác a ocenení

18.06.2018

Poďakovanie

Poďakovanie

17.06.2018

Porota SK 2018

Porota SK 2018

06.06.2018

Martin Kellenberger, akad. maliar, predseda výtvarnej poroty SK 2018

Martin Kellenberger, akad. maliar, predseda výtvarnej poroty SK 2018

06.06.2018

Program na odovdávaní ocenení SK 2018

Program na odovdávaní ocenení SK 2018

25.05.2018

Ukončenie prihlasovania

Ukončenie prihlasovania

22.05.2018

Zoznam ocenených v súťaži SK 2017

Zoznam ocenených v súťaži SK 2017

24.06.2017

Lívia Matulová Osvaldová

Lívia Matulová Osvaldová

05.05.2017

Mária Reháková

Mária Reháková

04.05.2017

Daniela Vidová

Daniela Vidová

03.05.2017

Judita Kopáčiková

Judita Kopáčiková

02.05.2017

Z časopisu Metropola

Z časopisu Metropola

04.04.2017

I. ročník súťaže Stvárni knihu

I. ročník súťaže Stvárni knihu

20.12.2016

ZOZNAM  VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2018

ZOZNAM VÍŤAZOV SÚŤAŽE STVÁRNI KNIHU 2018

09.08.2022

Projekt súťaže Stvárni knihu 2020 V. ročníkV súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, najmä u detí a mládeže. S cieľom podporiť čítanie kníh, ale najmä vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny Klub LUNA pripravil 5. ročník projektu súťaže Stvárni knihu 2020.

Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s vlastnou tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu. Voľba knihy ako aj technika stvárnenia je plne na výbere účastníkov.

Piaty ročník súťaže začína 2. marca 2020 v Mesiaci knihy, prihlásiť sa môžete TU.

Prihlasovať sa môžete do 15. mája 2020. 

 

Súťažné kategórie sú:

 • jednotlivci  - vek do 10 rokov
 • jednotlivci  - vek od 11 - 15 rokov
 • jednotlivci  - vek od 15 a viac
 • skupiny - školy, kluby, združenia a rodiny

 

Úlohou súťažiacich bude posielať fotografie svojej tvorby poštou alebo elektronicky, z ktorých porota vyberie 20 najlepších prác, ktoré budú predstavené na výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii.

V prípade trojrozmerných prác by veľkosť prihláseného diela mala mať rozmer maximálne 50x30x30 cm.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých cien sa bude konať 18. júna 2020

o 17:00 v Zichyho paláci v Bratislave.

 

 

Pravidlá súťaže:Súťaž prebieha od 2. marca do 15. mája 2020. 

S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že tento ročník súťaže Stvárni knihu je zrušený.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní prihlášku do súťaže a priloží elektronicky dve fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy. 

 

Alebo pošle prihlášku poštou spolu s fotografiou svojej práce na poštovú adresu: 

  Staromestská knižnica
  Blumentálska 10/a
  811 07 Bratislava 

V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených rôznymi technikami a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom,

skupiny maximálne 3 projekty.

Z prihlásených prác vyberie odborná porota 20 finalistov. Ich reálne tvorivé projekty budú vystavené a z nich porota, zvolí víťazov v každej kategórii.

V prípade trojrozmerných prác zasielaných poštou, prosíme aby veľkosť prihláseného diela mala rozmer maximálne 50x30x30 cm.

 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:

   Kreatívny Klub Luna a Staromestská knižnica

PartneriPartneri ročníku 2020: