Súťaž Stvárni knihu


Kreatívny klub LUNA, o. z. sa od roku 2014 pravidelne venuje rozvoju tvorivosti v rôznych vekových kategóriách.

Spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutých v knihách viedlo k myšlienke vzniku projektu „Stvárni knihu“.

V marci 2016, v Mesiaci knihy, Kreatívny klub LUNA vyhlásil a zorganizoval 1. ročník súťaže. Projekt sa realizoval v Bratislave a bol spojený so slávnostným vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách a kultúrnym programom.

Súčasťou projektu bola aj výstava 20 najlepších kreatívnych prác účastníkov súťaže v jednotlivých kategóriách.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo za účasti spisovateľov, partnerov podujatia a finalistov súťaže. Podujatie bolo spojené s kultúrnym programom, na ktorom vystúpili jednotlivci aj súbory rôznych vekových kategórií. Súčasne prebehla vernisáž výstavy najlepších prác, ktorá sa uskutočnila v júni 2016 v Zichyho paláci v Bratislave.

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny klub Luna k rozhodnutiu tento projekt v roku 2017 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt.

AktivityZ časopisu Metropola

Z časopisu Metropola

04.04.2017

I. ročník súťaže Stvárni knihu

I. ročník súťaže Stvárni knihu

20.12.2016

Projekt súťaže Stvárni knihu 2017V súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, najmä u detí a mládeže. S cieľom podporiť čítanie kníh, ale najmä vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny klub LUNA pripravil 2. ročník projektu súťaže Stvárni knihu 2017.

Cieľom súťaže je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu . Voľba knihy ako aj technika stvárnenia je plne na výbere účastníkov.

Druhý ročník súťaže začína 15. marca 2017. Záujemci o účasť v súťaži sa môžu prihlasovať do 1. júna 2017.

Súťažné kategórie sú štyri ( jednotlivci a skupiny):

 • jednotlivci – vek do 10 rokov
 • jednotlivci – vek od 11 – 15 rokov
 • jednotlivci – vek od 15 a viac
 • skupiny – školy, kluby, združenia a rodiny

Úlohou súťažiacich bude posielať elektronicky fotografie svojej tvorby, z ktorých porota vyberie 20 – 25 najlepších prác a tieto budú predstavené na výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii.

Víťazov vyberie porota zložená:

z autorov kníh, grafikov, výtvarníkov, učiteľov výtvarnej výchovy a usporiadateľov.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých cien sa bude konať 23.6.2017 v Zichyho paláci.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je: Kreatívny Klub LUNA o. z.

Pravidlá súťaže: • Súťaž prebieha od 15. marca do 1. júna 2017.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní elektronickú prihlášku do súťaže, pošle dve fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na adresu: info.klubluna.sk alebo na adresu: Kreatívny klub Luna, 29. Augusta č. 34, Bratislava
 • Vybraná obľúbená kniha má byť stvárnená ľubovoľnými handmade technikami, naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.
 • Z prihlásených prác vyberie odborná porota do 15. júna
  20 – 25 finalistov, ktorí zašlú svoje reálne práce a z nich porota zvolí víťazov v každej kategórii.


Slávnostné vyhlásenie súťaže Stvárni knihu a výstava ocenených prác:

Súťaž sa ukončí vyhlásením výsledkov spojených s kultúrnym programom. V rámci neho vystúpia folklórne súbory, recitátori úryvkov z literatúry, hudobné a spevácke vystúpenia. Ocenenia víťazom budú odovzdávať zástupcovia partnerov, spisovatelia, a členovia poroty.

Súčasťou tohto podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

PartneriPartneri ročníku 2017: